MOBIELE SURVEILLANCE

Moderne communicatiemiddelen, uitstekende opgeleide beveiligingsbeambten en een gezonde professionele dosis moed en argwaan zorgen voor zinvolle en preventief waardevolle controles van terreinen, gebouwen en complexen. De beambte grijpt zo nodig snel en professioneel in.

Onze specialiteit is de mobiele surveillance, een prima en goedkoop preventiemiddel dat haar waarde in het verleden reeds heeft bewezen. Tijdens de mobiele surveillance worden per dagdeel meerdere uitvoerige controles verricht. Tijdens de mobiele surveillance wordt onder meer aandacht geschonken aan:

• verdachte personen, zaken en omstandigheden
• brandgevaarlijke situaties
• ramen, deuren, poorten, hekwerken, verlichting
• onregelmatigheden zoals lekkages e.d.
• correcte inschakeling van de alarmsystemen
• klantgerichte speciale aandachtspunten
• alarmopvolging

Ook voor winkelsurveillance op winkelcentra en in winkels kan B&D-Security een oplossing bieden die precies op uw vraag aansluit.

 
 
Vergunning Ministerie van Justitie ND 3318