OBJECTBEVEILIGING

Objectbeveiliging gaat verder dan alleen preventief aanwezig zijn en het voorkomen van calamiteiten die ernstige gevolgen zouden kunnen hebben. De beveiligingsbeambte vervult ook representatieve en dienstverlenende taken. B&D-Security biedt u flexibiliteit en zekerheid. De aangeboden beveiligingsdiensten zullen uitgevoerd worden door beveiligingsbeambten, die geselecteerd zijn op betrouwbaarheid, vakmanschap, accuratesse en representatief voorkomen.

Iedere beveiligingsmedewerk(st)er is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs, afgegeven vanuit de Wet op de Weerkorpsen en de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB). Een uitvoerig antecedentenonderzoek is hieraan voorafgegaan. De betrouwbaarheidsgraad van een medewerker van B&D-Security mag als hoog worden aangemerkt.

B&D-Security kan zorgdragen voor een permanente bewaking van uw bedrijf of bedrijfsterrein (zie mobiele surveillance) op door de klant gekozen dagdelen, dagen of weekeinden.

Tevens biedt B&D-Security de mogelijkheid om deze beveiliging uit te voeren met behulp van medewerkers met speciaal daarvoor opgeleide honden (zie hondenbewaking).

 
 
Vergunning Ministerie van Justitie ND 3318